Bli med på ekskursjon i Bergerskogen!

Onsdag arrangerer Aksjonsguppa for vern av Bergerskogen en ekskursjon de alle som er interessert kan bli med og bli bedre kjent med vår nærmeste 100-meterskog. Vi har fått følgende invitasjon fra Liv Klungsøyr:

Bruk en time av din tid til å sikre Bergerskogens framtid!

Onsdag 7. juni kl 18:00 blir det en fredelig rusletur i sommerskogen (ca 1 time) for å vise fram denne verdifulle grønne oasen som yrer av liv nå på forsommeren. Bård Bredesen fra NOF-Nesodden er med som guide. _Q8A8746Turen starter utenfor Rémontér. Det er ikke alle som har oppdaget hvilken perle vi har midt i blant oss: men den lille naturskogen er nemlig unik! Den er uvanlig artsrik, både hva angår vekster og dyr, og er en uoppdaget ressurs for lokalsamfunnet! Alle slags edelløvtrær, gran og furu, sjeldne sopper (rødlistearter), insekter, amfibier, fugler og pattedyr. Bergerskogen trues av stadig nye planer for utbygging og trenger et varig vern!

Møt opp og gi din støtte til skogen og lokalsamfunnet

www.opprop.net/vern_bergerskogen