Hva er Solåsen vel og veilag?

Solåsen vel er en frivillig organisasjon som arbeider for de innmeldte med­lemmene fra de i alt vel 190 boligene i området som ligger mellom Berger og Hellvik på Nesodden.

kart_solasen_velSolåsen veilag representerer eierne av de private veiene i området (beboerne). Mens medlemskap i vellet er frivillig er medlemskap i veilaget obligatorisk for alle husstander i området.
Pliktig medlem er den som eier, leier eller fester eiendom på Solåsen med adkomst via Gamle Hellvik vei mellom hovedveien ved Tittinn og Bergtunveien, Solåsveien og Øvre Solåsen, se området innenfor de oransje strekene på kartet. Det gjelder de aller fleste husene på Solåsen.

 

 

Styret for Solåsen Vel fungerer også som styre for Solåsen veilag, dvs. at det er valgt samme styreleder og styremedlemmer i vellet og i veilaget, men veilaget har egne vedtekter og eget regnskap.