Referat fra årsmøtet 21. juni 2021

21. juni ble det avholdt årsmøter for både vel og veilag.
Referat fra møtene finner du her.

På årsmøtet ble Lars Flateby valgt som ny styreleder og det ble valgt inn flere nye styremedlemmer.

Styret for det kommende året blir dermed:

Lars Flateby, leder,
Helge Bjørgo, sekretær
Anette Forsdahl, kasserer
Marianne Samuel, styremedlem
Alexander Aasen, styremedlem
Hanne Krohn Riege, styremedlem
Pia Kjøs Utengen, styremedlem

Valgkomiteen har bestått av
Jannike Robinson og
Alexander Aasen.

Referat årsmøte 2021

Referat fra årsmøtet 17. juni 2020

Før sommeren ble det avholdt årsmøter for både vel og veilag.
Referat fra møtene finner du her.

På årsmøtet ble Øyvind Karlsen og Helge Bjørgo gjenvalgt som styredlemmer og Lars Flateby ble valgt inn som nytt styremedlem.

Styret for det kommende året blir dermed:

Ole Andre Sivertsen, styreleder
Liv Håland, kasserer
Helge Bjørgo, sekretær
Øyvind Nyborg Karlsen, styremedlem
Elisabeth Slåttum, styremedlem
Marianne Samuel, styremedlem
Lars Flateby, styremedlem

Valgkomiteen har bestått av
Christian Montarou
Espen Parmann og
Marte Lindstad Næss.

Referat årsmøte 2020