Styret

Styret valgt på årsmøtet i juni 2017 er:

Ole André Sivertsen, leder, Solåsveien 7
Nils-Otto Nielsen, kasserer, Solåsveien 15
Arent Skjæveland, sekretær, Furubakken 9
Helge Bjørgo, Solstubben 31
Jørn Halbakken, Solstubben 25
Øyvind Nyborg Karlsen, Øvre Solåsen 24

Henvendelser til vellets og veilagets styremedlemmer sendes til kontakt@solasen.org
For henvendelser vedrørende innbetaling/faktura benyttes kasserer@solasen.org