Styret

Styret valgt på årsmøtet i juni 2021 er:

Lars Flateby, leder, Øvre Solåsen 39
Helge Bjørgo, sekretær, Solstubben 31
Anette Forsdahl, kasserer, Øvre Solåsen 37
Marianne Samuel, styremedlem, Øvre Solåsen 36
Alexander Aasen, styremedlem, Øvre Solåsen 70
Hanne Krohn Riege, styremedlem, Solstubben 23
Pia Kjøs Utengen, styremedlem, Jøtulsvingen 15

Henvendelser til vellets og veilagets styremedlemmer sendes til kontakt@solasen.org
For henvendelser vedrørende innbetaling/faktura benyttes kasserer@solasen.org