Supert oppmøte på dugnad

Det var kaldt, men fint vær på årets dugnadsdag. Godt oppmøte gjorde at vi fikk unna all som stod på årets agenda.
Fotballbanen ble frest opp allerede fredag av styrets muskelmann Øyvind. På dugnadsdagen ble all mose og jord som hadde blandet seg inn i sanden rakt bort. Dette var en ganske stor jobb, men med mange i sving gikk det unna på et par timer.

Søppel, kvist og løv ble samlet både på lekeplassen og langs vellets veier.

Nytt av året er også at vi har kjøpt inn skilt med oppmodning til traffikanter til å ta det rolig langs veiene våre. Disse ble satt opp på dugnadsdagen.

Tungt å sladde banen for hånd – i alle fall for Ole og Helge.

Små og store fikk litt å styrke seg på. Med utviklingen i antall oppmøtte på dugnad må vi neste år ha med stor grill 🙂

Dugnadsgeneralene Øyvind og Helge er godt fornøyde med hva vi fikk gjort og takker for innsatsen.

Styret

 

Dugnad på fellesarealene, søndag 5.mai 2019

Det nærmer seg 17. mai og dugnaden på fellesarealene våre vil i år foregå på søndag 5. mai. I år har vi oppmøte kl. 1200 på lekeplassen nedenfor Solåsveien. De som ikke kan stille, oppfordres spesielt til å rydde søppel og kvist i egne nærområder.

Vi fortsetter også ordningen med å samle inn privat hageavfall ved hjelp av en komprimatorbil som kommer en av de første dagene etter dugnaden. Hageavfallet legges i søppelsekker som settes ved husstandenes innkjørsler fra vellets veier. Det er kun hageavfall som blir tatt med på bilen.

Vanlig søppel/avfall som plukkes langs veiene og på fellesområdene på dugnaden, skal legges i søppelsekker som blir kjørt til Teigen etter dugnaden. Søppelsekker for denne bruken utdeles på oppmøtestedet (lekeplassen).

Vi skal som vanlig gjøre i stand ballplassen for sommeren. I år skal vi også sette opp skilt langs veiene våre med oppfordring til bilister til å kjøre sakte. Dette skjer både på øvre og nedre del av vellet.

Hvis det skulle være steder langs veiene som har skader/hull i asfalten (gjelder sannsynligvis først og fremst de kommunale veiene) har vi også asfalt som kan hjelpe til å utbedre dette.

Skriv inn på facebook-siden til Solåsen Vel hvor det er hull som bør fylles.

Snacks og drikke til alle som deltar.

Kontaktperson: Ole André Sivertsen, tlf. 957 54 709.

Styret i Solåsen Vel

God jul fra styret

Vintersesonger er over oss og med det melder det seg nye behov langs veiene våre.

Alle vellets veier strøs/brøytes av Hagespesialisten på vegne av Nesodden kommune. Hagespesialisten melder om at enkelte av veiene er vanskelige å brøyte pga busker og trær som vokser inn i veibanen eller gangstien.

Det er beboerne/eiendommene selv som har ansvaret for dette. Veilaget har i hovedsak besørget nedklipping i løpet av sommerhalvåret, men noen eiendommer har spesielt stor begroing mot veibanen. Vi henstiller disse til å klippe dette for å bedre fremkommeligheten for brøytemannskap som igjen sikrer kvalitet på brøytingen.

Det er mange veilys i vellet og kvaliteten på disse er gjennomgående ganske dårlig. Veilys langs offentlig vei er i hovedsak et kommunalt ansvar. Nesodden kommune informerer her om prioriteringene de gjør med tanke på dette.
https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=4891730&sid=BhevFIAQnh

Vi oppfordrer våre medlemmer til å melde inn mørke veilys på denne siden på samme måte som styret gjør det når vi får henvendelser fra dere medlemmer.

Det er medlemmene som bestemmer hva styret skal jobbe med i vel og veilag. Vi vil gjerne høre hva som opptar dere. Send gjerne en e-post eller melding på våre Facebooksider eller på vår nettside.
På vegne av styret ønsker jeg med dette alle på Solåsen en god jul og et godt nytt år.

Hilsen Ole Andre Sivertsen
Styreleder i Solåsen vel og Solåsen veilag.

Hva skjer i vellet og veilaget?

Styret for vel og veilag jobber videre med sakene som ble vedtatt på årsmøtet før sommeren.


Vedr bilde: Styret vil bemerke at det skåles i Bris med jordbærsmak.

Referat fra årsmøtet finner du her:

Solåsen Vel og Solåsen veilag – referat fra årsmøtene juni 2018

Her er forøvrig en liten statusoppdatering om hva som foregår i vellet og veilaget, høsten 2018.

Oppgraderingen av veiene i veilaget er unnagjort og de aller fleste medlemmene har betalt sin del. Dessverre har veilaget sett seg nødt til å engasjere advokat da det viser seg at et fåtall i området bestrider veilagets berettigelse. Veilaget vil etter alt og dømme møte disse i forliksrådet.

Med høsten over oss merker mange at kvaliteten på gatelys er svært variabel. Det er kommunen som drifter gatelysene på Solåsen, både i de private og de kommunale veiene. Feilmeldinger rettes direkte til kommunen på denne nettsiden:

https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=4891730&sid=BhevFIAQnh

Nettsiden gjelder egentlig bare for kommunale veier (som du finner i rullegardinen på siden) men dersom din vei ikke er et alternativ kan du skrive hele veinavnet og nummeret i kommentarfeltet.

Ellers kan vi informere om at Nesodden Velforbund jobber med en mer helhetlig avtale med kommunen om prosessen med oppgradering av alle kommunens gatelys til LED og eventuelt hvordan eierskap av de nye lysene skal overføres til veilagene etter dette. Dette kommer vi tilbake til.

Årsmøte Solåsen veilag og Solåsen Vel

Det innkalles herved til årsmøte i Solåsen Vel og Solåsen veilag. Årsmøtet er fastsatt til tirsdag 19. juni kl. 19.00 på Ekelund eldresenter. Årsmøtet i Solåsen Vel kombineres med årsmøte i Solåsen veilag.

Møt opp!

Vedlagt under denne saken finner du også sakspapirer til de to møtene:

Det gjøres oppmerksom på at etter vedtak på fjorårets årsmøte vil alle husstander på Solåsen som bruker velveiene, måtte betale kontingent til Solåsen veilag. Det gjelder så godt som alle. Medlemskap i veilaget er pliktig for alle husstander.

Kommunen står for snøbrøyting og skifting av lyspærer, men øvrig vedlikehold må veilaget stå for. I løpet av 2017 gjaldt det særlig nødvendig nyasfaltering av veiene som trengte det. I år har vi blant annet lagt knust asfalt langs de høye asfaltkantene.

Vi minner samtidig om at det er supert om vi kan få e-postadressen din. Vi har nå epostadresser til litt under 2/3 av husstandene i vellet, og det er ganske tungvint å måtte gå rundt i postkassen til de resterende drøyt 70 boligene.

Så send e-postadressen til arent@online.no så får du løpende informasjon fra Solåsen Vel og fra veilaget.

Dugnad – vel gjenomført!

Takk til alle som bidro på vellets dugnad, søndag 6. mai.

Vi hadde godt oppmøte på en strålende dag. Veier og grøftekanter ble ryddet for rusk og rask, og ikke minst fortsatte vi oppgraderingen av lekeplassen på øvre Solåsen.

Alle innbyggere på Solåsen hadde også tilbud om å sette fram hageavfall fra egen eiendom denne dagen. Dette er hentet av Norsk Gjenvinning nå mandag ettermiddag.

Under finner du stemningsbilder tatt fra dugnadens «kontrollsenter» – lekeplassen i Solåsveien.

Dugnad 2018 blir på søndag 6. mai.

Det nærmer seg 17. mai, og vi må gjøre det fint rundt oss.
Den årlige dugnaden på fellesarealene går av stabelen søndag 6. mai kl. 13.00.

Oppmøte på leke-/ballplassen der Solåsveien starter. De som ikke kan stille, oppfordres spesielt til å rydde søppel og kvist i egne nærområder.

Fokus i år er på trafikksikkerhet. Derfor må kratt, busker og trær langs veiene kuttes og beskjæres.

Som i fjor vil også privat hageavfall bli samlet inn ved hjelp av en komprimatorbil som kommer en av de første dagene etter dugnaden. Hageavfallet legges ved postkassene. Det er kun hageavfall som blir tatt med på bilen.

Vanlig avfall som plukkes på dugnaden langs veiene og på fellesområdene, skal legges i svarte søppelsekker som blir kjørt til Teigen etter dugnaden. Søppelsekker utdeles på oppmøtestedet på lekeplassen.

LekeplassenVi skal også gjøre i stand leke-/ballplassen for sommeren.
Nye benker/bord skal settes opp og volleyballnettet rettes opp.
Dessuten må ugress og kratt bort.

 


Etter dugnaden blir det grilling på lekeplassen.

Saft og øl + pølse og lompe til de som deltar.
Ta med grillmat utover pølsene.

Strandryddedagen 5.mai

strandrydding, beach cleaning, marine litter, marine pollution, miljødirektoratet, plastic, plast, hav, sjø, hold norge rent, strandryddedagen,

Strandryddedagen/uken er et tiltak for å renske opp, vurdere funn og dermed mulig forbedre forsøpling med plast i naturen og da spesielt i sjøen. Dette begynte i Australia. Her i Norge blir strandryddedagen arrangert den første lørdagen i mai. I år blir det arrangert en hel uke fram til denne dagen, dvs. lørdag 5. mai, med stor mediedekning bl.a. i NRK.

Rydde velstranda er jo noe vi har drevet med lenge, men nå prøves det å få fokus på dette og lage en overordnet aksjon.

Nesodden Velforbund og Solåsen Vel oppfordrer alle våre medlemmer til å støtte opp om dette! 

Mer informasjon finner du i fellesvelets avis på nett; http://fellesveletsavis.no/Strandryddeuke.html og i papirutgaven som kom på onsdag.

 

Veilystrøbbel på Solåsen

Vi har i senere tid fått mange henvendelser om manglende lys langs vellets veier. Dette gjelder både våre egne (veilagets) og kommunale veier, da det pr. i dag er samme system/lysnett som dekker hele området.


Hele nettet trenger en kraftig oppgradering da det, i følge Nye Elektropartner som vedlikeholder lysnettet, mange steder står vann i ledningsrørene og er skader på ledningsnettet. De som bor i Furubakken er de som har sett minst lys den senere tid (år), og det er fare for at slik kommer det dessverre også til å være i fortsettelsen. Kommunen har ikke avsatt penger til oppgradering og problemet i Furubakken kan ikke løses uten at det legges nytt ledningsnett.
 
Nå de siste ukene har også resten av øvre Solåsen vært mørklagt. Nye Elektropartner som står for utbedringene sier at ettersom kommunen ikke har ressurser til å utbedre nettet som sådan, blir det bare flikking og brannslukking hver gang deler av lysnettet faller ut. Slik blir det også denne gangen. Elektropartner søker nå etter hvor feilen ligger akkurat nå og vil forsøke å få så mye som mulig av nettet opp og stå. Men ettersom det ikke er økonomi til full reparasjon vil det fortsatt være deler som nettet som ikke virker. Disse lysene blir rett og slett bare koblet ut.
 
Vellet har avtalt et møte med kommunen hvor vi skal få bedre innsikt i framtidsplanene for de kommunale veiene i området og budsjetter for vedlikehold av både veier og lys. Vi håper at vi i tiden som kommer kan finne løsninger som fungerer bedre enn dagens situasjon.
 
Beste hilsen styret ved Ole Andre Sivertsen

Svar til R. Z.s e-post til alle medlemmer i veilaget

Hei R. og alle som mottok kopi av e-post til Solåsen veilag i dag. Som leder for veilagets styre ser jeg behov for å svare på utsagnene fra deg.

La meg først si at jeg også hadde vært irritert hvis en regning jeg trodde skulle være 4000 plutselig ble til 6000 kroner. Jeg skulle selvsagt ønsket at vi hadde forberedt beboerne på riktig beløp – da hadde vi sluppet misforståelsen om at kostnadene har økt. Men det er ikke riktig at de totale kostnadene har økt med 50%. Budsjettet for denne oppgraderingen av veiene er uforandret og i tråd med det som ble vedtatt på generalforsamling i juni 2016. I vedtaket bestemmes rammene for hvor mye vi skal ruste opp veiene våre for og at styret fordeler kostnadene ulikt på øvre og nedre Solåsen. Det sies altså ikke noe i vedtaket om at beboerne skal betale 4000, 6000 eller f.eks 11 000 kroner som er summen Hellvik veilags beboere betalte for sin veioppgradering for noen år tilbake.

Spørsmålet blir da: Hva er det som er frekt og uhørt? Mener du at vi ikke skulle gjennomføre en oppgradering med budsjett 700 000 kroner?

Hadde du en mening om dette synes jeg at du skulle benyttet anledningen til å møte enten på generalforsamlingen i 2016 eller i 2017. Du fikk innkallelse og sakspapirer enten på e-post eller i postkassa. Siden du verken var der eller har latt høre fra deg før nå, synes jeg klagen din vedrørende pris er urimelig.

Nå er i alle fall veiene asfaltert i tråd med vedtaket. Noen deler hadde vi ikke råd til å ta denne gangen, de står øverst på lista til neste gang. Det trenger ikke bli så lenge til.

Du klager på fartsdumpene og hevder at de har blitt høyere. Det kan jeg verken bekrefte eller avkrefte. Det har i alle fall ikke vært intensjonen å heve eller å senke dem. Du får én ny fartshump ikke så langt fra der du bor. Personlig synes jeg at fartshumpene er helt fine, men jeg har også mottatt klage på at de er blitt for slakke og at det er mulig å kjøre fortere over dem. Jeg antar du er en hensynsfull bilist og holder lav fart på veiene våre. Jeg håper du ikke får skader på bilen din i fortsettelsen heller.

Jeg vil kommentere den siste setningen din.

Vil dere utbedre de «skadede» fartshumpene etter asfalteringen?

Jeg må nesten spørre tilbake: Ønsker du at vi skal bruke pengene våre på å utbedre dem? Vi i styret er ikke en motpart. Vi er naboene dine som du (indirekte ved ikke å være med og stemme på generalforsamling) har sagt skal administrere veien din for deg. Det er du og jeg og alle andre på Solåsen som eier veiene og alle skal være med å ta kostnadene for det. Veilaget er et spleiselag for alle som bor på Solåsen. Bor du der hvor veien begynner, tror jeg du vil synes det var urettferdig dersom du måtte betale alle utbedringer på veien ved din eiendom, når så mange bruker veien. Og motsatt, du som bor helt innerst i feltet bruker jo mye mer vei enn de andre. Skal du da ta større del av kostnadene? Dette er vanskelig terreng å navigere i. Det er derfor vi har veilaget. Det er ingen ny oppfinnelse. Faktisk er det så vanlig at det er laget klare lover og regler for hvordan vi alle er pliktige til å være medlemmer og betale for vedlikeholdet av veiene i et veilag. Det er ikke greit å unnlate å betale regningen selv om du personlig ikke er fornøyd med en fartshump, en avkjørsel eller noe annet.  Men du er velkommen til å ta tak i det og foreslå at vi skal gjøre noe med det. Er flertallet med på det, så spleiser vi på det!

Hilsen Ole Andre Sivertsen,

leder i styret til Solåsen veilag