Canal Digital bredbånd uten TV?

 

se-nrk

Hjemme i huset vårt har Canal Digital gitt oss samme pakke som dere fleste ande her i vellet har fått: Bredbånd og TV i kombinasjon.

For vår del betød dette 60 Mbps hastighet bredbånd og en standard pakke av TV-kanaler. Pris for dette er:

– kr 529 for 60 Mbps bredbånd
– kr 439 for TV-pakka

I realiteten bruker vi ikke TV. Både barn og voksne ser stort sett TV-programmene vi vil gjennom bredbåndsnettet, enten det er via Apple-TV på TV eller på iPads og datamaskin. Jeg tok derfor telefonen til Canal Digital for å høre om jeg kunne avbestille TV-pakka og kun betale for bredbånd?

t-webox_800x400Jeg er tydeligvis ikke den første som har stilt spørsmålet og Canal Digital hadde svarene klare:

JA, jeg kan avbestille TV-abonnementet, men i såfall tilkommer det kr 150 ekstra for «båndleie» som ikke behøves når du er TV-kunde. Den nye månedsprisen for bredbånd blir i såfall:

kr 529 for 60 Mbps bredbånd + kr 150 (båndleie) = kr 679
kr 599 for 100 Mbps bredbånd + kr 150 (båndleie) = kr 749
kr 749 for 500 Mbps bredbånd + kr 150 (båndleie) = kr 899

MEN, sa Canal Digital, hvis det er sånn at alternativet er at du sier opp TV-abonnementet, KAN vi tilby en spesialpris for bredbånd (velg selv mellom 100 eller 500 Mbps+ TV. Prisen blir da kr 699 pr mnd.

Så ved å ta denne telefonen og true med å avslutte TV-abonnementet, økte jeg båndbredden min fra 60 Mbps til 500 Mbps. Samtidig reduserte jeg de månedlige utgiftene (Bredbånd + standardTVpakke) fra kr 968 til kr 699.

Bindingstiden er ett år, så jeg har allerede markert datoen i kalenderen for neste år – da er det nok på tide å ringe igjen …

Reparasjon av hull i asfalt

 

hulliasfaltDe fleste som ferdes på veiene i vellet vårt har nok lagt merke til at slitasjen er stor og at det mange steder trengs litt asfalt for å tette hull.

Det er er til enhver tid veienes eiere som er ansvarlige for utbedringen – dvs. for veilagets veier er det altså vi selv som må ordne dette.
Veilaget har planer om en større oppgradering av veiene våre og deretter også en permanent vedlikeholdsordning. Inntil dette er på plass kan alle som ønsker å utbedre hull i veien melde fra om dette til styret. Vi har kjøpt inn et parti sekker med asfalt og de som vil bidra med å reparere hull vil få utlevert asfalt for dette.

Meld fra til kontakt@solasen.org

Fiber på Solåsen – fortsatt bare rør

fiber_solasen

Høsten 2016 har vært preget av at Canal Digital legger fiberkabel til beboerne i vellet. Arbeidet med å legge selve kablene ble gjort raskt og effektivt i løpet av noen uker i september/oktober. Etter dette har det stoppet litt opp.

fiberrorStyret har fått flere henvendelser vedrørende dette arbeidet – blant annet med spørsmål om hvordan fiberkabelen skal legges inn til huset fra tomtegrensen? På spørsmål om dette svarer Rune Liodden fra Relacom at dette blir opp til husstandene selv. I følge kontrakt har Canal Digital ikke plikt til å besørge at kabel legges i jorden over strekket fra tomtegrense til hus. Det opplyses at de anbefaler at kabelen ligger på minst 30 cm dyp, men at dette selvsagt avhenger av grunnforholdene og sannsynligheten for at kabelen utsettes for skader fra overflaten.
asfaltLiodden forteller også at det etter en stopp i arbeidet de siste ukene vil, vil
asfaltering av veiene gjenopptas i uke 43, og i uke 45 – 46 vil de starte arbeidet med å blåse kablene – dvs legge det signalførende glassmaterialet i trekkrørene (ja, det er bare tomme rør der fortsatt). Han oppfordrer alle til å ha gravd ned kablene fram til husveggen innen den tid.

Etter dette vil det gå ca to uker før installatørene kommer for å montere mottakere innendørs. Med andre ord akter Relacom/Canal Digital å være helt ferdige med arbeidet før jul. Om dette faktisk lar seg gjøre vil tiden vise.

Ole