Referat fra årsmøtet 17. juni 2020

Før sommeren ble det avholdt årsmøter for både vel og veilag.
Referat fra møtene finner du her.

På årsmøtet ble Øyvind Karlsen og Helge Bjørgo gjenvalgt som styredlemmer og Lars Flateby ble valgt inn som nytt styremedlem.

Styret for det kommende året blir dermed:

Ole Andre Sivertsen, styreleder
Liv Håland, kasserer
Helge Bjørgo, sekretær
Øyvind Nyborg Karlsen, styremedlem
Elisabeth Slåttum, styremedlem
Marianne Samuel, styremedlem
Lars Flateby, styremedlem

Valgkomiteen har bestått av
Christian Montarou
Espen Parmann og
Marte Lindstad Næss.

Referat årsmøte 2020

Dugnad på Solåsen lørdag 9. mai

Våren har virkelig slått til og det vokser og gror flotte planter og busker på Solåsen, og da er det også tid for dugnad. Men i år blir det ikke vanlig fellesdugnad. Lørdag 9. mai oppfordrer vi alle til å rydde i egne nærområder; plukke søppel, rake løv og kvist, klippe hekker og busker så de ikke vokser ut i veiene osv.

Vi fortsetter også ordningen med å samle inn privat hageavfall ved hjelp av en komprimatorbil som kommer en av de første dagene etter dugnaden. Hageavfallet legges i søppelsekker som settes ved husstandenes innkjørsler fra vellets veier. Det er kun hageavfall som blir tatt med på bilen.

Ta gjerne med kaffekoppen ut og slå av en prat med naboen, men husk på å følge gjeldende retningslinjer for smittevern.

Styret i Solåsen Vel