Årsmøte 2022

Vi ønsker alle medlemmer velkommen til årsmøte i Solåsen vel og Solåsen veilag. 

Møtet avholdes på Ekelund Seniorsenter 31. august kl 20:00.

Årsmøtepapirer finner du her.

Hvis noen har forslag som de ønsker behandlet på årsmøtet, er fristen for innsending til styret søndag 21. august. Dette gjøres på epost til kontakt@solasen.org

Med vennlig hilsen styret.