Beskjæring av busker og trær

Vi er alle opptatt av alle skal ha en trygg skolevei, og som de fleste har erfart i sommer gror det godt på Solåsen.

Styret har i noen tidligere år ordnet med kantklipping og beskjæring langs veiene. Siden det er noen år siden sist, ba vi i år om tilbud på en ordentlig gjennomgang av veier, kryss og eiendommer i forkant av skolestart. Vi har mange myke trafikanter i vårt område og ønsker en trygg skolevei.

Tilbud og kostnader

Det er innhentet tilbud fra Hagespesialisten AS og Nesodden Trefelling.

  • Hagespesialisten ga en pris for jobben som viste seg å være mer omfattende enn vi forutså, og ga et prisestimat på 250 – 300.000. Alternativt kan de kun klippe gress, strå o.l. til en pris på ca. 80.000.
  • Nesodden Trefelling ga en pris på 35.000 som omfatter at all kvist og kratt langs veiene ryddes ca 1 meter inn fra asfaltkanten.

Arbeidet starter 12. august

Styret har valgt å gå for tilbudet fra Nesodden Trefelling som vil starte med arbeidet 12. august. Planen er at dette skal være klart til skolestart den 18 august.

Individuelle behov

Nesodden Trefelling vil utvise skjønn mht. hekker og kratt som åpenbart fungerer som skjerming. Kvisten vil kvernes som flis i naturtomt der dette er fornuftig, eller kvernes på bil og bortkjøres.

Er det noe ved din tomt som det ønskes at det tas spesielle hensyn til, ber vi om en tilbakemelding til styret inn 12. august. Kontaktperson fra styret: Hanne Krohn Riege, tlf 91 81 24 41.

Noen nyttige ”beskjæringsregler”

Arbeidet som skal gjøres er kostbart, men en nødvendighet for å sikre trygge rammer for våre yngste. Styret ber om at alle passer på sine arealer som ender ut i veien, og holder området nede på ett trygt nivå.

  1. Ingen trær og busker skal vokse opp i lyktestolpene. Da skal grunneier beskjære.
  2. Busker og trær som sperrer for utsikten i svinger på velveiene, skal beskjæres. Vi må unngå ulykker pga. dårlig sikt i svingene.

Det er viktig at:

  • hekker i frisiktsoner ikke er høyere enn 50 cm
  • trafikantene ikke blir hindret av greiner som henger ned over gang-/kjørearealet
  • veiskilt og veioppmerking er godt synlig
  • vegetasjon ikke skjuler veibelysning
  • Utrykningskjøretøy eller vedlikeholdsmaskiner ikke blir hindret av greiner

Offentlig informasjon om klipp av hekk og busker

Statens Vegvesen har laget oversiktlig informasjon om beskjæring av hekker og busker, regler for fri sikt og trafikksikkerhet og hvilket ansvar alle har for vegetasjon rundt egen tomt.

Styret i Solåsen Vel og Veilag