Referat fra årsmøtet 21. juni 2021

21. juni ble det avholdt årsmøter for både vel og veilag.
Referat fra møtene finner du her.

På årsmøtet ble Lars Flateby valgt som ny styreleder og det ble valgt inn flere nye styremedlemmer.

Styret for det kommende året blir dermed:

Lars Flateby, leder,
Helge Bjørgo, sekretær
Anette Forsdahl, kasserer
Marianne Samuel, styremedlem
Alexander Aasen, styremedlem
Hanne Krohn Riege, styremedlem
Pia Kjøs Utengen, styremedlem

Valgkomiteen har bestått av
Jannike Robinson og
Alexander Aasen.

Referat årsmøte 2021