Dugnad på Solåsen søndag 9. mai.

Dugnad på Solåsen

Det er vår igjen og da er det tid for dugnad! I år, som i fjor, blir det ikke vanlig fellesdugnad. Men vi oppfordrer alle til å rydde i egne nærområder søndag 9. mai ; plukke søppel, rake løv og kvist, klippe hekker og busker så de ikke vokser ut i veiene og skaper dårlig sikt osv.

Dugnadsprosjekt (NB 8. mai):
Bygge bro i Bergerskogen

Vi skal sette opp en liten bro over bekken ved lekeplassen slik at turgåere som skal gå i Bergerskogen slipper å gå i gjørme. Dette ble vedtatt på årsmøtet 2020, og styret kjøper inn materialer på Tangen trelast. Vi trenger noen frivillige til å bidra med dette. Kontakt styret hvis du ønsker å hjelpe til med brobygging. På grunn av at det er meldt dårlig vær på søndagen, gjennomføres dette arrangementet allerede lørdag 8. mai kl 13-16.

Ingen innsamling av hageavfall

I år har vi opplevd en nedgang i betalende medlemmer i vellet. Pr i dag er det bare 43 husstander som bidrar til fellesskapet gjennom frivillig medlemskap. Det gjør at vi dessverre ikke har penger til å samle inn privat hageavfall på våren slik vi har pleid å gjøre de siste årene.

Det er mange som har benyttet seg av dette i tidligere år (langt flere enn vi har betalende medlemmer), men kostnadene for en slik tjeneste tilsvarer hele årsbudsjettet for Solåsen vel når inntektene fra kontigenten svikter. Vi må i stedet prioritere vedlikehold av de private velveiene (de veiene som ikke administreres i veilaget), vedlikehold av lekeplasser og andre småprosjekter som kommer beboerne til gode.

Vel møtt!

Ta gjerne med kaffekoppen ut og slå av en prat med naboen, men husk på å følge gjeldende retningslinjer for smittevern.

Styret i Solåsen Vel