Årsmøter 17.juni på NIF-huset

Det kalles inn til årsmøter for Solåsen vel og Solåsen veilag, onsdag 17. juni kl 2000. Merk at møtet er på NIF-huset ved Berger stadion da Ekelund fortsatt er stengt av kommunen pga korona-situasjonen.

Restriksjoner pga. koronasituasjonen begrenser antallet deltagere på møtet til 50. Vi velger likevel å forsøke å gjennomføre årsmøtet da det i de siste år ikke har vært så mange oppmøtte på årsmøtene. Det er heller ikke planlagt at det skal tas opp kontroversielle saker.

For å få en indikasjon på hvor mange som kommer ber vi om at de som planlegger å komme og har en facebookkonto, også melder seg på arrangementet på våre facebooksider. Skulle forhåndsinteressen indikere at vikommer til å bli flere enn 50 fremmøtte, vil vi avlyse og utsette møtet.

Sakspapirer finner du her:
Solåsen vel og veilag – årsmøtepapirer 2020

Vel møtt!

Styret