Henstilling fra kommunen

Koronaepedemien påvirker oss alle og gjør også at vi må forsøke å tilpasse oss når vi benytter fellesarealer. Kommunelegen har nå sendt denne til alle vel i kommunen:

Det er også hyggelig at folk ønsker å hjelpe hverandre i det som kan være en vanskelig hverdag for noen. Vellet oppfordrer alle som både trenger hjelp eller kan tilby å hjelpe andre (f.eks med innkjøp av matvarer eller annet) om å benytte Solåsens facebooksider.

Ta vare på hverandre i denne tiden.