Bli med og meld inn mørke veilys!

Høstmørket er over oss med det bevistheten om at det finnes steder langs veiene våre som er mørkere enn de trenger å være.

Mørke lamper er irriterende og ikke minst helt unødvendig. Kommunen har overlatt ansvaret for drift av veilys til selskapet Infratek. Dette er en ordning som etter styrets erfaring fungerer bra, men god dialog i etterkant av innmelding av mørke lamper og kort responstid.

For å få så godt lys på langs veiene våre som mulig, håper vi at alle som ser mørke lamper kan melde ifra – enten til oss eller direkte til Infratek.

Følg denne lenka – så går innmeldingen som en lek:
http://infratek.no/feil_pa_veilys_registrering

Styret