Referat fra årsmøtet

Før sommeren ble det avholdt årsmøter for både vel og veilag.
Referat fra møtene finner du her.

På årsmøtet takket vi Arent Skjæveland for mangeårig innsats i styret og Jørn Halbakken for siste periode. Inn for disse kommer  Elisabeth Slåttum og Marianne Samuel.

Styret for det kommende året blir dermed:

Ole Andre Sivertsen, Solåsveien 7, styreleder
Nils Otto Nielsen, Solåsveien 15, kasserer
Helge Bjørgo, Solstubben 31, sekretær
Øyvind Nyborg Karlsen, Øvre Solåsen 24
Elisabeth Slåttum, Øvre Solåsen 28
Marianne Samuel, Øvre Solåsen 36

Valgkomiteen har bestått av
Christian Montarou (Solåsveien 1)
Espen Parmann (Solåsveien 19B) og
Elisabeth Slåttum (Øvre Solåsen 28).

Siden Slåttum nå går inn i styret, må hun fratre som medlem i valgkomiteen. Nytt medlem ble Marte Lindstad Næss, Solåsveien 7.

Referat_arsmote2019