Årsmøte på Ekelund, 18. juni kl. 1900

Til alle beboere på Solåsen

Det kalles inn til årsmøte tirsdag 18. juni kl 1900 på Ekelund eldresenter.
Årsmøtet er både for Solåsen vel og Solåsen veilag. Alle som benytter veilagets veier  er pliktige medlemmer i veilaget, mao de aller fleste som bor på Solåsen.

Sakspapirer finner du her:
Solåsen Vel – årsmøtepapirer 2019

Vel møtt!

Styret