Dugnad på fellesarealene, søndag 5.mai 2019

Det nærmer seg 17. mai og dugnaden på fellesarealene våre vil i år foregå på søndag 5. mai. I år har vi oppmøte kl. 1200 på lekeplassen nedenfor Solåsveien. De som ikke kan stille, oppfordres spesielt til å rydde søppel og kvist i egne nærområder.

Vi fortsetter også ordningen med å samle inn privat hageavfall ved hjelp av en komprimatorbil som kommer en av de første dagene etter dugnaden. Hageavfallet legges i søppelsekker som settes ved husstandenes innkjørsler fra vellets veier. Det er kun hageavfall som blir tatt med på bilen.

Vanlig søppel/avfall som plukkes langs veiene og på fellesområdene på dugnaden, skal legges i søppelsekker som blir kjørt til Teigen etter dugnaden. Søppelsekker for denne bruken utdeles på oppmøtestedet (lekeplassen).

Vi skal som vanlig gjøre i stand ballplassen for sommeren. I år skal vi også sette opp skilt langs veiene våre med oppfordring til bilister til å kjøre sakte. Dette skjer både på øvre og nedre del av vellet.

Hvis det skulle være steder langs veiene som har skader/hull i asfalten (gjelder sannsynligvis først og fremst de kommunale veiene) har vi også asfalt som kan hjelpe til å utbedre dette.

Skriv inn på facebook-siden til Solåsen Vel hvor det er hull som bør fylles.

Snacks og drikke til alle som deltar.

Kontaktperson: Ole André Sivertsen, tlf. 957 54 709.

Styret i Solåsen Vel