God jul fra styret

Vintersesonger er over oss og med det melder det seg nye behov langs veiene våre.

Alle vellets veier strøs/brøytes av Hagespesialisten på vegne av Nesodden kommune. Hagespesialisten melder om at enkelte av veiene er vanskelige å brøyte pga busker og trær som vokser inn i veibanen eller gangstien.

Det er beboerne/eiendommene selv som har ansvaret for dette. Veilaget har i hovedsak besørget nedklipping i løpet av sommerhalvåret, men noen eiendommer har spesielt stor begroing mot veibanen. Vi henstiller disse til å klippe dette for å bedre fremkommeligheten for brøytemannskap som igjen sikrer kvalitet på brøytingen.

Det er mange veilys i vellet og kvaliteten på disse er gjennomgående ganske dårlig. Veilys langs offentlig vei er i hovedsak et kommunalt ansvar. Nesodden kommune informerer her om prioriteringene de gjør med tanke på dette.
https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=4891730&sid=BhevFIAQnh

Vi oppfordrer våre medlemmer til å melde inn mørke veilys på denne siden på samme måte som styret gjør det når vi får henvendelser fra dere medlemmer.

Det er medlemmene som bestemmer hva styret skal jobbe med i vel og veilag. Vi vil gjerne høre hva som opptar dere. Send gjerne en e-post eller melding på våre Facebooksider eller på vår nettside.
På vegne av styret ønsker jeg med dette alle på Solåsen en god jul og et godt nytt år.

Hilsen Ole Andre Sivertsen
Styreleder i Solåsen vel og Solåsen veilag.