Hva skjer i vellet og veilaget?

Styret for vel og veilag jobber videre med sakene som ble vedtatt på årsmøtet før sommeren.


Vedr bilde: Styret vil bemerke at det skåles i Bris med jordbærsmak.

Referat fra årsmøtet finner du her:

Solåsen Vel og Solåsen veilag – referat fra årsmøtene juni 2018

Her er forøvrig en liten statusoppdatering om hva som foregår i vellet og veilaget, høsten 2018.

Oppgraderingen av veiene i veilaget er unnagjort og de aller fleste medlemmene har betalt sin del. Dessverre har veilaget sett seg nødt til å engasjere advokat da det viser seg at et fåtall i området bestrider veilagets berettigelse. Veilaget vil etter alt og dømme møte disse i forliksrådet.

Med høsten over oss merker mange at kvaliteten på gatelys er svært variabel. Det er kommunen som drifter gatelysene på Solåsen, både i de private og de kommunale veiene. Feilmeldinger rettes direkte til kommunen på denne nettsiden:

https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=4891730&sid=BhevFIAQnh

Nettsiden gjelder egentlig bare for kommunale veier (som du finner i rullegardinen på siden) men dersom din vei ikke er et alternativ kan du skrive hele veinavnet og nummeret i kommentarfeltet.

Ellers kan vi informere om at Nesodden Velforbund jobber med en mer helhetlig avtale med kommunen om prosessen med oppgradering av alle kommunens gatelys til LED og eventuelt hvordan eierskap av de nye lysene skal overføres til veilagene etter dette. Dette kommer vi tilbake til.