Årsmøte Solåsen veilag og Solåsen Vel

Det innkalles herved til årsmøte i Solåsen Vel og Solåsen veilag. Årsmøtet er fastsatt til tirsdag 19. juni kl. 19.00 på Ekelund eldresenter. Årsmøtet i Solåsen Vel kombineres med årsmøte i Solåsen veilag.

Møt opp!

Vedlagt under denne saken finner du også sakspapirer til de to møtene:

Det gjøres oppmerksom på at etter vedtak på fjorårets årsmøte vil alle husstander på Solåsen som bruker velveiene, måtte betale kontingent til Solåsen veilag. Det gjelder så godt som alle. Medlemskap i veilaget er pliktig for alle husstander.

Kommunen står for snøbrøyting og skifting av lyspærer, men øvrig vedlikehold må veilaget stå for. I løpet av 2017 gjaldt det særlig nødvendig nyasfaltering av veiene som trengte det. I år har vi blant annet lagt knust asfalt langs de høye asfaltkantene.

Vi minner samtidig om at det er supert om vi kan få e-postadressen din. Vi har nå epostadresser til litt under 2/3 av husstandene i vellet, og det er ganske tungvint å måtte gå rundt i postkassen til de resterende drøyt 70 boligene.

Så send e-postadressen til arent@online.no så får du løpende informasjon fra Solåsen Vel og fra veilaget.