Veilystrøbbel på Solåsen

Vi har i senere tid fått mange henvendelser om manglende lys langs vellets veier. Dette gjelder både våre egne (veilagets) og kommunale veier, da det pr. i dag er samme system/lysnett som dekker hele området.


Hele nettet trenger en kraftig oppgradering da det, i følge Nye Elektropartner som vedlikeholder lysnettet, mange steder står vann i ledningsrørene og er skader på ledningsnettet. De som bor i Furubakken er de som har sett minst lys den senere tid (år), og det er fare for at slik kommer det dessverre også til å være i fortsettelsen. Kommunen har ikke avsatt penger til oppgradering og problemet i Furubakken kan ikke løses uten at det legges nytt ledningsnett.
 
Nå de siste ukene har også resten av øvre Solåsen vært mørklagt. Nye Elektropartner som står for utbedringene sier at ettersom kommunen ikke har ressurser til å utbedre nettet som sådan, blir det bare flikking og brannslukking hver gang deler av lysnettet faller ut. Slik blir det også denne gangen. Elektropartner søker nå etter hvor feilen ligger akkurat nå og vil forsøke å få så mye som mulig av nettet opp og stå. Men ettersom det ikke er økonomi til full reparasjon vil det fortsatt være deler som nettet som ikke virker. Disse lysene blir rett og slett bare koblet ut.
 
Vellet har avtalt et møte med kommunen hvor vi skal få bedre innsikt i framtidsplanene for de kommunale veiene i området og budsjetter for vedlikehold av både veier og lys. Vi håper at vi i tiden som kommer kan finne løsninger som fungerer bedre enn dagens situasjon.
 
Beste hilsen styret ved Ole Andre Sivertsen