Svar til R. Z.s e-post til alle medlemmer i veilaget

Hei R. og alle som mottok kopi av e-post til Solåsen veilag i dag. Som leder for veilagets styre ser jeg behov for å svare på utsagnene fra deg.

La meg først si at jeg også hadde vært irritert hvis en regning jeg trodde skulle være 4000 plutselig ble til 6000 kroner. Jeg skulle selvsagt ønsket at vi hadde forberedt beboerne på riktig beløp – da hadde vi sluppet misforståelsen om at kostnadene har økt. Men det er ikke riktig at de totale kostnadene har økt med 50%. Budsjettet for denne oppgraderingen av veiene er uforandret og i tråd med det som ble vedtatt på generalforsamling i juni 2016. I vedtaket bestemmes rammene for hvor mye vi skal ruste opp veiene våre for og at styret fordeler kostnadene ulikt på øvre og nedre Solåsen. Det sies altså ikke noe i vedtaket om at beboerne skal betale 4000, 6000 eller f.eks 11 000 kroner som er summen Hellvik veilags beboere betalte for sin veioppgradering for noen år tilbake.

Spørsmålet blir da: Hva er det som er frekt og uhørt? Mener du at vi ikke skulle gjennomføre en oppgradering med budsjett 700 000 kroner?

Hadde du en mening om dette synes jeg at du skulle benyttet anledningen til å møte enten på generalforsamlingen i 2016 eller i 2017. Du fikk innkallelse og sakspapirer enten på e-post eller i postkassa. Siden du verken var der eller har latt høre fra deg før nå, synes jeg klagen din vedrørende pris er urimelig.

Nå er i alle fall veiene asfaltert i tråd med vedtaket. Noen deler hadde vi ikke råd til å ta denne gangen, de står øverst på lista til neste gang. Det trenger ikke bli så lenge til.

Du klager på fartsdumpene og hevder at de har blitt høyere. Det kan jeg verken bekrefte eller avkrefte. Det har i alle fall ikke vært intensjonen å heve eller å senke dem. Du får én ny fartshump ikke så langt fra der du bor. Personlig synes jeg at fartshumpene er helt fine, men jeg har også mottatt klage på at de er blitt for slakke og at det er mulig å kjøre fortere over dem. Jeg antar du er en hensynsfull bilist og holder lav fart på veiene våre. Jeg håper du ikke får skader på bilen din i fortsettelsen heller.

Jeg vil kommentere den siste setningen din.

Vil dere utbedre de «skadede» fartshumpene etter asfalteringen?

Jeg må nesten spørre tilbake: Ønsker du at vi skal bruke pengene våre på å utbedre dem? Vi i styret er ikke en motpart. Vi er naboene dine som du (indirekte ved ikke å være med og stemme på generalforsamling) har sagt skal administrere veien din for deg. Det er du og jeg og alle andre på Solåsen som eier veiene og alle skal være med å ta kostnadene for det. Veilaget er et spleiselag for alle som bor på Solåsen. Bor du der hvor veien begynner, tror jeg du vil synes det var urettferdig dersom du måtte betale alle utbedringer på veien ved din eiendom, når så mange bruker veien. Og motsatt, du som bor helt innerst i feltet bruker jo mye mer vei enn de andre. Skal du da ta større del av kostnadene? Dette er vanskelig terreng å navigere i. Det er derfor vi har veilaget. Det er ingen ny oppfinnelse. Faktisk er det så vanlig at det er laget klare lover og regler for hvordan vi alle er pliktige til å være medlemmer og betale for vedlikeholdet av veiene i et veilag. Det er ikke greit å unnlate å betale regningen selv om du personlig ikke er fornøyd med en fartshump, en avkjørsel eller noe annet.  Men du er velkommen til å ta tak i det og foreslå at vi skal gjøre noe med det. Er flertallet med på det, så spleiser vi på det!

Hilsen Ole Andre Sivertsen,

leder i styret til Solåsen veilag

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *