Endelig ny asfalt på veiene

Da har Areal Asfalt lagt asfalt på de veiene som hadde størst behov for det i denne omgang. Vi er godt fornøyde med resultatet og håper beboerne i området også er det samme.

Den nye asfalten er lagt oppå det gamle laget. Dette er vanlig når det bare er ett lag asfalt fra før. Fjerning av asfalt er en kostbar prosess og skulle vi fjernet den gamle asfalten allerede denne gangen ville budsjettet blitt betydelig større. Derfor fulgte vi prinsippet med å legge to lag asfalt denne gange. Neste gang må vi nok fjerne alt og begynne fra bunn igjen.

To lag asfalt medfører stedvis høye kanter. I fortsettelsen vil vi se på om dette kan utbedres der det måtte oppleves problematisk.

Areal Asfalt har så langt det har vært mulig, tilpasset asfaltkanten til innkjørsler hvor det i utgangspunktet er asfaltert eller lagt med stein. Inn mot grusede innkjørsler la vi opp til at beboerne tok kontakt i forkant hvis de hadde spesielle forespørsler (ref. tidligere infoskriv). Slike henvendelser fikk vi kun noen få av. Skulle det nå i etterkant være noen som er misfornøyde med løsningen slik den ble, vil Areal Asfalt gjøre etterarbeid i området i løpet av neste uke. Ta i så fall kontakt med styret (kontakt@solasen.org).

Andre innspill til hvordan vi skal utbedre veiene våre tas alltid imot med takk.

Mvh styret

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *