Asfalteringen er i gang

asfalt_solaasen2Endelig er asfalteringen av veilagets veier i gang. Største del av arbeidet gjøres ferdig i løpet av denne uka (uke 33) men det kommer også noe etterarbeid – kanskje allerede fra neste uke og senest i begynnelsen av september.

Prosessen fra vedtak på generalforsamlingen i 2016 til ferdigstillelse har latt vente på seg først og fremst fordi det har vært mye gravearbeider i veiene våre i forbindelse med Canal Digitals utbygging av fibernett.

Størstedelen av arbeidet foregår på Solåsens øvre del (innkjøring via Bergtunveien/Solåsveien), og styret har derfor fordelt kostnadene slik at beboerne i dette området bærer den største delen. Dette er slik det ble orientert om på årsmøtet i 2016 og i skriftlig informasjon. I praksis vil det si at beboerne i øvre del betaler kr 6000 pr husstand, mens i nedre del blir beløpet kr 1000. I tillegg kommer årsavgift på kr 500,-

Vi har mottatt reaksjoner på at det i de første anslagene for kostnader ble estimert et lavere beløp for de på øvre Solåsen. Grunnen til dette er noen økte kostnader i forbindelse med nye bestillinger (tilpassing av innkjørsler og fartshumper), men hovedsakelig at vi i forkant av vedtaket ikke hadde helt klart for oss hvor det skulle legges ny asfalt og hvor mange husstander som sognet til ”øvre kostnadskategori”. Når vi i dag vet hvordan antall meter med ny asfalt fordeler seg, beklager vi at det endelige beløpet ble høyere enn estimert for den øvre del av Solåsen.

Vi gjør oppmerksom på at kostnadene pr. husstand ikke er definert i vedtaket fra generalforsamlingen. Her fastsettes kun den totale rammen for kontrakten.

Vedtaket fra 2016:
Asfaltering av veiene i veilagets område utføres i henhold til vurderingen fra Areal Asfalt som én operasjon, dvs. at man tar alt på en gang. Styret gis fullmakt til å inngå kontrakt om utbedring av veien innenfor en ramme på 700 000 kroner. Styret gis fullmakt til å fastslå en fordeling av kostnadene pr husstand således at boliger som ligger på øvre del av vellet, dvs. langs Solåsveien, Øvre Solåsen, Jøtulsvingen og øvre del av Gamle Hellvikvei svarer for en større del av kostnadene enn dem er bosatt i nedre del av Solåsen (langs Furubakken, Solstubben og nedre del av Gamle Hellvikvei).

Alle er etter vegloven forpliktet til å bidra til å dekke kostnadene ved vedlikehold av veiene. Styret overlater regningsutsending og innkreving til et firma som om nødvendig krever inn betalingene ved inkasso.

Årsmøtet sluttet seg til dette.

Det var noe diskusjon på årsmøtet av hvordan bolig/bohenhet/hustand skal defineres. Styret sjekker dette opp ifht. vegloven og hvordan tilsvarende saker er gjennomført i andre veglag.
Arbeidene vil ikke bli satt i gang før Canal Digital er ferdig med graving ifb. med utlegging av fiberkabler. Dessuten vil opplegget for innkreving av kostnadene blant beboerne på

Solåsen måtte være fullt ut på plass for kontrakt med asfaltselskapet kan inngås.

Flere tok opp at det kan være ønskelig med asfaltering av private veier og innkjørsler samtidig med at asfaltfirmaet asfalterer velveiene. Dette vil bli vesentlig billigere løsning en å gjøre slike jobber hver for seg. Styret lager et opplegg for hvordan dette kan ordnes rent praktisk.

Vi er glade for at arbeidet er i gang og ser fram til bedre kvalitet på veiene våre.

Beste hilsen styret

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *