Asfaltering av veiene på Solåsen

 

pic

På årsmøtet i Solåsen veilag i fjor ble det ble fattet vedtak om å asfaltere velveiene, men pga. gravingen fra Canal Digital har vi måttet vente til år, men i august går vi i gang.

Vedtaket på årsmøtet 2016 var:
«Asfaltering av veiene i veilagets område utføres i henhold til vurderingen fra Areal Asfalt som én operasjon, dvs. at man tar alt på en gang. Styret gis fullmakt til å inngå kontrakt om utbedring av veien innenfor en ramme på 700 000 kroner.

Styret gis fullmakt til å fastslå en fordeling av kostnadene pr husstand således at boliger som ligger på øvre del av vellet, dvs. langs Solåsveien, Øvre Solåsen, Jøtulsvingen og øvre del av Gamle Hellvikvei svarer for en større del av kostnadene enn dem er bosatt i nedre del av Solåsen (langs Furubakken, Solstubben og nedre del av Gamle Hellvikvei).

Alle er etter vegloven forpliktet til å bidra til å dekke kostnadene ved vedlikehold av veiene. Styret overlater regningsutsending og innkreving til et firma som om nødvendig krever inn betalingene ved inkasso.

Årsmøtet sluttet seg til dette.»

Når det gjelder størrelse og fordeling av kostnadene ble det i papirene både til fjor­årets og årets årsmøte orientert om at beboerne deles i to grupper etter omfanget av asfalteringsbehovet:

  • Øvre del av Solåsen og øvre del av Gamle Hellvikvei, dvs. beboere som har utkjørsel i Solåsveien, Øvre Solåsen, Jøtulsvingen og Gamle Hellvikvei ned til der den møter Solåsveien (brattbakken). For disse boligene vil kostnadene ved asfaltering ut fra de anslag vi foreløpig har fått, være noe over 4000 kroner per bolig.
  • Nedre del av Solåsen, dvs. beboere som har utkjørsel i Furubakken og Solstubben er og i nedre del av Gamle Hellvikvei. For boligene i dette nedre del av Solåsen vil kostnadene ved asfaltering ut fra de anslag vi foreløpig har fått, være rundt 1000 kroner per bolig.

Det er ikke mulig å få til millimeterrettferdighet ved fordeling av kostnadene. Vegloven sier nettopp at ved slik type bebyggelse som vi har på Solåsen, dvs. i boligstrøk, er det adgang til å fordele kostnadene på en forenklet måte slik at alle må bidra om lag like mye. Det kan nevnes at Hellvik vel nylig har foretatt en tilsvarende oppgradering av veiene, og der ble kostnadene fordelt likt på alle med en kostnad på litt over 11 000 kroner per bolig.

Vi regner med at arbeidet vil starte opp ca. 8. august. Det vil bli sendt ut fakturaer med frist for betaling på 3 uker.

Til alle eiendommer vil det bli lagt asfalt litt inn i avkjørselen for å få en naturlig avslutning og for å hindre at avkjøring/påkjøring gjennom slitasje skal ødelegge asfaltkanten. Det er det er steinlagt, vil overgangen selvsagt bli tilpasset.

For de som ønsker å asfaltere egen innkjørsel samtidig med at velveiene tas, kan de regne med et meget godt tilbud fra Areal asfalt siden maskiner og utstyr er på plassen. De som ønsker asfalt, kan kontakte Øyvind Fridtjofsen, så kommer han på en befaring. Fint hvis de som ønsker asfalt, kontakter ham fortløpende framover. Areal asfalt har fellesferie i uke 29,30 og 31. Areal asfalt utfører også oppretting/graving og kantstein for de som ønsker/ har behov for dette.

Kontaktinformasjon er:
Øyvind Fridtjofsen
telefon 415 78 666
E-mail oyvind@arealasfalt.no

Det er noe utbedringsbehov også på de kommunale veiene i vellets område, herunder nederste del av Furubakken. Styret har tatt opp med kommunen om dette kunne gjøres samtidig med asfaltering av velveiene, men kommunen hadde ikke penger til det på årets budsjett.

 

Utsending av informasjon

Solåsen omfatter veiene Bergtunveien, Gamle Hellvikvei, Furubakken, Jøtulsvingen, Solstubben, Solåsveien og Øvre Solåsen. Vi har nå fått e-postadresser til 125-130 av husene i vellet. Det er kjempefint, og takk til alle som har hjulpet oss. 2/3 av boligene i vellet nås nå via e-post, men vi skulle gjerne hatt enda flere. Så når dere snakker med naboen, minn ham/henne på at vellet bare sender ut informasjon elektronisk, og at e-post­adressen kan sendes arent@online.no. Det er kjempeviktig at vi når ut til alle.

Med vennlig hilsen for Solåsen Vel og Solåsen veilag

Arent Skjæveland
sekretær

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *