Reparasjon av hull i asfalt

 

hulliasfaltDe fleste som ferdes på veiene i vellet vårt har nok lagt merke til at slitasjen er stor og at det mange steder trengs litt asfalt for å tette hull.

Det er er til enhver tid veienes eiere som er ansvarlige for utbedringen – dvs. for veilagets veier er det altså vi selv som må ordne dette.
Veilaget har planer om en større oppgradering av veiene våre og deretter også en permanent vedlikeholdsordning. Inntil dette er på plass kan alle som ønsker å utbedre hull i veien melde fra om dette til styret. Vi har kjøpt inn et parti sekker med asfalt og de som vil bidra med å reparere hull vil få utlevert asfalt for dette.

Meld fra til kontakt@solasen.org