Fiber på Solåsen – fortsatt bare rør

fiber_solasen

Høsten 2016 har vært preget av at Canal Digital legger fiberkabel til beboerne i vellet. Arbeidet med å legge selve kablene ble gjort raskt og effektivt i løpet av noen uker i september/oktober. Etter dette har det stoppet litt opp.

fiberrorStyret har fått flere henvendelser vedrørende dette arbeidet – blant annet med spørsmål om hvordan fiberkabelen skal legges inn til huset fra tomtegrensen? På spørsmål om dette svarer Rune Liodden fra Relacom at dette blir opp til husstandene selv. I følge kontrakt har Canal Digital ikke plikt til å besørge at kabel legges i jorden over strekket fra tomtegrense til hus. Det opplyses at de anbefaler at kabelen ligger på minst 30 cm dyp, men at dette selvsagt avhenger av grunnforholdene og sannsynligheten for at kabelen utsettes for skader fra overflaten.
asfaltLiodden forteller også at det etter en stopp i arbeidet de siste ukene vil, vil
asfaltering av veiene gjenopptas i uke 43, og i uke 45 – 46 vil de starte arbeidet med å blåse kablene – dvs legge det signalførende glassmaterialet i trekkrørene (ja, det er bare tomme rør der fortsatt). Han oppfordrer alle til å ha gravd ned kablene fram til husveggen innen den tid.

Etter dette vil det gå ca to uker før installatørene kommer for å montere mottakere innendørs. Med andre ord akter Relacom/Canal Digital å være helt ferdige med arbeidet før jul. Om dette faktisk lar seg gjøre vil tiden vise.

Ole